VKEKK klausimų ir atsakymų sąrašas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 9 dalies ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 3 punkto bei 58 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis dėl energijos vartotojų informavimo ir teisių apsaugos bei atsižvelgdama į Europos Komisijos pateiktus energijos vartotojams galimai aktualius bendrosios informacijos klausimus, yra parengusi Lietuvai (pagal Lietuvos situaciją) pritaikytų klausimų ir atsakymų sąrašą. Taip siekiama energijos vartotojus geriau informuoti apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai jiems kylančius klausimus, pateikti aktualią, tikslią, išsamią ir suprantamą informaciją, nepriklausomai nuo jų turimos patirties ir žinių elektros energijos ir gamtinių dujų srityje.

Klausimų ir atsakymų sąrašą galite rasti čia.