Kaip tapti mūsų klientu?

PERĖJIMO PROCESAS YRA ITIN PAPRASTAS

LR Vyriausybei liberalizuojant gamtinių dujų rinką, pakeisti dujų tiekėją taip pat lengva, kaip ir mobiliojo ryšio operatorių.

1. JŪSŲ GAMTINIŲ DUJŲ POREIKIS

Parašykite mums, koks gamtinių dujų kiekis suvartojamas kiekvieną mėnesį atskirai kiekviename Jūsų objektų per metus.

2. MŪSŲ PASIŪLYMAS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO

Gavę Jūsų paklausimą dėl gamtinių dujų tiekimo, išanalizuosime pateiktą informaciją, parengsime Jums pasiūlymą ir atsiųsime peržiūrėti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarties formą.

3. SUSIPAŽINKITE SU PATEIKTA INFORMACIJA

Susipažinkite su mūsų pateiktu pasiūlymu dėl gamtinių dujų tiekimo ir gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarties nuostatomis.
Mes atsakysime į visus Jums kilusius klausimus.

4. PRANEŠKITE APIE SPRENDIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

Priėmę sprendimą gamtines dujas pirkti iš mūsų, informuokite mus Jums patogiu būdu.

Mes parengsime ir pateiksime visus reikalingus dokumentus (gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį, pranešimą skirstymo sistemos operatoriui dėl sutarties sudarymo ir pranešimą esamam tiekėjui dėl sutarties nutraukimo).

Gamtinių dujų tiekimas mūsų pasiūlytomis sąlygomis Jums bus pradėtas per 20 kalendorinių dienų. Naujos tiekimo sutarties pradžia laikoma kita diena po senosios tiekimo sutarties galiojimo pabaigos.

SVARBU!

Vykstant tiekėjo keitimo procesui, Jums užtikrinamas tolygus ir nepertraukiamas gamtinių dujų tiekimas.

Keičiant tiekėją, jokių techninių pakeitimų neatliekama.