Norite pereiti pas kitą tiekėją?

Keičiant tiekėją svarbiausia laiku apie tai pranešti esamam tiekėjui ir visiškai atsiskaityti.

Prieš sudarydami arba nutraukdami gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį su tiekėju, taip pat keisdami vieną tiekėją kitu, privalote būti visiškai atsiskaitę už suvartotas gamtines dujas.

Dujų vartotojai apie sutarties su tiekėju nutraukimą prieš 20 kalendorinių dienų turi raštu pranešti tiekimo įmonei, su kuria sudaryta sutartis.